Προϊόντα

weber.therm AP 60 System

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης με πιστοποίηση για χρήση στα κατά ΕΟΤΑ πιστοποιημένα συστήματα.

weber.therm AP 60 TOP F BIANCO

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα λευκή για όλα τα μονωτικά.

weber 460P

Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για συγκόλληση και βασικό επίχρισμα.