Επισκευή σκυροδέματος

Όπως έχει διαπιστωθεί το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν έχει απεριόριστο χρόνο ζωής όσο αφορά την προστασία του οπλισμού (ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ).Πολλοί λόγοι που προκαλούν την επιδείνωση του οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούν μία σωστή συντήρησή του, για να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χρόνος ζωής.

Για τα νέα κτίρια η επισκευή αρχίζει αμέσως μετά τη σκυροδέτηση διότι έχει διαπιστωθεί ότι λόγω των νέων αντισεισμικών κανονισμών σκυροδέματος υψηλής αντοχής και ατελούς δόνησης σε ορισμένα σημεία δημιουργούνται «φωλιές», σαθρές περιοχές, αποκαλύψεις οπλισμού οι οποίες πρέπει να επισκευαστούν με υψηλής αντοχής επισκευαστικά υλικά και όχι με απλές τσιμεντοκονίες ώστε να αποκατασταθεί η συνοχή του οπλισμένου σκυροδέματος.

Για τα παλαιά κτίρια όπου οι καταστροφές εμφανίζονται κυρίως στα εμφανή μπετά η επισκευή πρέπει να γίνει σε όλες τις επιφάνειες που έχει ήδη αποκαλυφθεί ο οπλισμός αλλά και στις επιφάνειες που συνορεύουν με αυτές και δεν έχει καταστραφεί το σκυρόδεμα (έχει όμως αρχίσει η διάβρωση του οπλισμού).

Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο με ισχυρά επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου τροποποιημένα με πολυμερή και όχι με απλές τσιμεντοκονίες ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά συρρικνώσεις, αποκολλήσεις και τριχιάσματα. Στις εργασίες αυτές εξειδικευμένα συνεργεία επιμελούνται την πλήρη απομάκρυνση των ενανθρακωμένων τμημάτων του σκυροδέματος, την αποκατάσταση και προστασία του οπλισμού και την συμπλήρωση των τμημάτων με τα επισκευαστικά υλικά.

Τα πλεονεκτήματα αυτών των κατασκευών είναι ότι αποκαθίσταται η αντοχή του σκυροδέματος για πολλές δεκαετίες (διακοπή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος στις περιοχές που επισκευάστηκαν).

Σχετικά προϊόντα

Sika Ferrogard 903+

Sika ferrogard 903

To Sika FerroGard-903+ είναι επιφανειακής εφαρμογής αναστολέας διάβρωσης για το σιδηροπλισμό κατασκευών Ω.Σ., σχεδιασμένος για χρήση με εμποτισμό.

•    Συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδο 11.3 (εφαρμογής αναστολέα σε κατασκευές Ω.Σ.)
•    Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της κατασκευής σκυροδέματος
•    Δε μεταβάλλει την ικανότητα διαχύσεως των υδρατμών
•    Μακράς διάρκειας προστασία και ανθεκτικότητα
•    Μπορεί να εφαρμόζεται σε επιφάνεια υφιστάμενων επισκευών και γειτονικές περιοχές επισκευής, για την προληπτική δράση έναντι του φαινομένου της άρχουσας ανόδου
•    Μπορεί να εφαρμόζεται όπου άλλες επισκευαστικές/προληπτικές μέθοδοι δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν
•    Οικονομική αποδοτικότητα στη διάρκεια ζωής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
•    Εύκολη, οικονομική εφαρμογή
•    Το βάθος διείσδυσης μπορεί να μετράται επί τόπου στο έργο χρησιμοποιώντας

•    Συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδο 11.3 (εφαρμογής αναστολέα σε κατασκευές Ω.Σ.)
•    Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της κατασκευής σκυροδέματος
•    Δε μεταβάλλει την ικανότητα διαχύσεως των υδρατμών
•    Μακράς διάρκειας προστασία και ανθεκτικότητα
•    Μπορεί να εφαρμόζεται σε επιφάνεια υφιστάμενων επισκευών και γειτονικές περιοχές επισκευής, για την προληπτική δράση έναντι του φαινομένου της άρχουσας ανόδου
•    Μπορεί να εφαρμόζεται όπου άλλες επισκευαστικές/προληπτικές μέθοδοι δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν
•    Οικονομική αποδοτικότητα στη διάρκεια ζωής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
•    Εύκολη, οικονομική εφαρμογή
•    Το βάθος διείσδυσης μπορεί να μετράται επί τόπου στο έργο χρησιμοποιώντας

•    Για την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού υπέργειων και υπόγειων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
•    Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (χωρίς εμφανή συμπτώματα), όπου ο χαλύβδινος οπλισμός διαβρώνεται ή διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης λόγω των επιδράσεων του φαινομένου της ενανθρακώσεως ή της προσβολής χλωριδίων.
•    Το Sika Ferrogard-903+ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη παράταση του χρόνου ζωής κατασκευών σκυροδέματος με επιφάνειες υψηλής αισθητικής αξίας

Sika grout 312A

Sika grout 312A

Το SikaGrout-312 A είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα, απαλλαγμένο από σιδηρούχες ενώσεις, υψηλής ρευστότητας για χυτεύσεις.

Το SikaGrout-312 A είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα, απαλλαγμένο από σιδηρούχες ενώσεις, υψηλής ρευστότητας για χυτεύσεις. Το SikaGrout-312 A σταθεροποιείται κατά τη διαδικασία διόγκωσής του, αποκτώντας υψηλές μηχανικές αντοχές μετά από σύντομο χρόνο ωρίμανσης, χωρίς να προκαλείται εξίδρωση σύμφωνα με τα πρότυπα UNI 8998/89. Η σύσταση του κονιάματος (πλαστική, ρευστή ή υπέρρευστη) μπορεί να τροποποιηθεί αυξομειώνοντας την ποσότητα του προστιθέμενου νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

 • Για όλες τις χρήσεις στις οποίες απαιτείται εργάσιμο, σταθερής διόγκωσης και υψηλής μηχανικής απόδοσης κονίαμα.
 • Αγκύρωση και πλήρωση με ακρίβεια σε βάσεις εδράσεων, ελαφρά ή βαριά μηχανήματα και εξοπλισμό όπως μηχανήματα διάνοιξης, εναλλάκτες, συμπιεστές, γερανοί, λειαντικά μηχανήματα, ελασματουργεία, εξοπλισμός επεξεργασίας μαρμάρου και χαρτιού, πρέσσες διαφόρων ειδών, μεταλλικές κατασκευές, τόρνοι, μηχανουργικοί πάγκοι, τουρμπίνες, κτλ.
 • Κατάλληλο για δάπεδα σκυροδέματος και επισκευές σε οριζόντιες επιφάνειες
Sika latex max

Sika latex max

Το SikaLatex Max είναι ένα βελτιωμένης σύνθεσης πρόσμικτο κονιαμάτων τσιμέντου πολλαπλών χρήσεων. Πλούσιο γαλακτώδες υγρό, το οποίο προσδίδει στο παραγόμενο κονίαμα βελτιωμένες ιδιότητες και κυρίως ενισχυμένη πρόσφυση.

Το SikaLatex Max είναι ένα βελτιωμένης σύνθεσης πρόσμικτο κονιαμάτων τσιμέντου πολλαπλών χρήσεων. Πλούσιο γαλακτώδες υγρό, το οποίο προσδίδει στο παραγόμενο κονίαμα βελτιωμένες ιδιότητες και κυρίως ενισχυμένη πρόσφυση.

 • Βελτιώνει ιδιαίτερα την πρόσφυση του κονιάματος σε όλα τα υποστρώματα, ακόμη και σε λείες επιφάνειες (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο, σιδηρούχα μέταλλα, γυαλί και κεραμικά)
 • Παράγει κονιάματα που μπορούν να δουλευτούν και να εφαρμοστούν εύκολα
 • Φιλικό στο χρήστη λόγω υφής
 • Μειώνει τη συρρίκνωση και τον κίνδυνο ρωγμών
 • Βελτιώνει την ελαστικότητα και την ευκαμψία του κονιάματος
 • Βελτιώνει τη στεγανότητα του κονιάματος
 • Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα
 • Παράγει κονιάματα με αυξημένη ανθεκτικότητα σε τριβή, με μικρή παραγωγή σκόνης
 • Βελτιώνει τη χημική αντοχή Δοχεία 1kg / 5 kg / 20 kg
 • Για παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης της πρόσφυσης (αριάνι)
 • Κονιάματα μικρού πάχους για φινίρισμα, τελειώματα
 • Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης
 • Κονιάματα επισκευών σε σκυρόδεμα
 • Κονιάματα δαπέδων
 • Επισκευές
Sika monotop 627

Sika monotop 627

Το Sika® MonoTop®-627 είναι έτοιμο προς χρήση κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών μηχανικών αντοχών και χαμηλής συρρίκνωσης, με σκοπό την επισκευή ή τη δημιουρία νέων επιστρώσεων. Έχει βάση το τσιμέντο, τα πρόσμικτα και τις συνθετικές μικροίνες, δημιουργώντας εκτεταμένη προστασία.

Το Sika® MonoTop®-627 είναι έτοιμο προς χρήση κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών μηχανικών αντοχών και χαμηλής συρρίκνωσης, με σκοπό την επισκευή ή τη δημιουρία νέων επιστρώσεων. Έχει βάση το τσιμέντο, τα πρόσμικτα και τις συνθετικές μικροίνες, δημιουργώντας εκτεταμένη προστασία.

 • Υψηλής αντοχής εκτοξευόμενο υλικό που εφαρμόζεται σε μια στρώση.
 • Μέτρο ελαστικότητας, συντελεστής θερμικής διαστολής, υδατοπερατότητα και θερμική αγωγιμότητα παρόμοιες με τις αντίστοιχες ιδιότητες του σκυροδέματος.
 • Εξαιρετική πρόσφυση σε υπόστρωμα σκυροδέματος.
 • Υψηλή δυνατότητα συμπύκνωσης και χαμηλή διαπερατότητα.
 • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή και φινίρισμα, με το μυστρί ή με μηχανικά μέσα, χωρίς καλούπια.
 • Υψηλή μηχανική αντίσταση και μικρός χρόνος πήξης.
 • Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του ΕΝ 1504- 9). Επισκευή θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και έργα υποδομής.
 • Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9). Αύξηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος.
 • Ειδικό κονίαμα για επισκευή της επικάλυψης του οπλισμού, για ενοποιητικές νέες στρώσεις δομητικής ενίσχυσης και για επισκευή τοπικών αστοχιών σκυροδέματος. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς καλούπια, με μυστρί ή με εκτόξευση.
 • Επισκευή επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί καταστροφές λόγω τριβής ή κρουσης.
 • Επισκευή σε γέφυρες και σε έργα υποδομών.
 • Επισκευή δεξαμενών νερού.
Sika monotop 722 mur

Sika monotop 722 mur

Το Sika MonoTop-722 Mur είναι έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα με ποζολανικά πρόσμικτα, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα.

Το Sika MonoTop-722 Mur είναι έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα με ποζολανικά πρόσμικτα, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Όταν εφαρμοστεί σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα τύπου SikaWrap-350G Grid επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη σταθεροποίηση της τοιχοποιίας, μεταφέροντας την αναπτυσσόμενη τάση σε μεγαλύτερη επιφάνεια χωρίς την δημιουργία κενών η ρηγματώσεων στο κονίαμα.

 • Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (τούβλα, πορώδεις επιφάνειες, …)
 • Το χαμηλό μέτρο ελαστικότητας επιτρέπει στο υλικό να ακολουθεί την παραμόρφωση του υποστρώματος χωρίς τον κίνδυνο αποκόλλησης
 • Δεν απαιτούνται προκαταρκτικές ενέργειες σταθεροποίησης
 • Εύκολο στην εφαρμογή
 • Υψηλή συμβατότητα με τα περισσότερα υποστρώματα
 • Υψηλή θιξοτροπία. Ευκολία στην εργασιμότητα ακόμα και για εφαρμογές σε επιφάνειες οροφής

Το Sika MonoTop-722 Mur είναι ιδανικό για τοπικές επισκευές και για εφαρμογές σε:

 • Τουβλοδομές
 • Πέτρινες τοιχοποιίας
 • Συμπαγείς πλίνθους που δεν παρουσιάζουν “κιμωλίαση”
 • Φέρουσες τοιχοποιιες

Το Sika MonoTop-722 Mur σε συνδυασμό με SikaWrap-350G Grid, είναι κατάλληλο σύστημα για την ενίσχυση τοιχοποιιών, και για την σύνδεση στοιχείων σκυροδέματος με φέρουσες τοιχοποιίες.

Sika top armatec 110 epocem

Το SikaTop Armatec-110 EpoCem είναι 3-συστατικών μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και αναστολείς διάβρωσης για χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και προστατευτικό κονίαμα κατά της διάβρωσης του οπλισμού των κατασκευών.

Το SikaTop Armatec-110 EpoCem είναι 3-συστατικών μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και αναστολείς διάβρωσης για χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και προστατευτικό κονίαμα κατά της διάβρωσης του οπλισμού των κατασκευών.

 • Βάσης τεχνολογίας EpoCem – βελτιωμένη γέφυρα πρόσφυσης
 • Μεγαλύτερος χρόνος εργασιμότητας στην περίπτωση εφαρμογής επισκευαστικών κονιαμάτων
 • Συμβατό με τα επισκευαστικά κονιάματα της σειράς Sika MonoTop
 • Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και χάλυβα
 • Περιέχει αναστολείς διάβρωσης
 • Πιστοποιημένο για εφαρμογές υπό δυναμικά φορτία
 • Καλή αντίσταση έναντι διείσδυσης νερού και χλωριόντων
 • Υψηλή διατμητική αντοχή
 • Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
 • Εύκολο στην ανάμειξη
 • Εφαρμόζεται με βούρτσα ή αντλία εκτόξευσηςΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ
  Αναμεμιγμένα συστατικά: σκούρο γκρι
  Συστατικό Α: Λευκό, υγρό
  Συστατικό Β: Διάφανο, υγρό
  Συστατικό Γ: Σκούρα γκρι σκόνη
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  20 kg A (1.14kg) + B (2.86kg) + C (16kg)
  Σετ 4 kg (A+B+C)
 • Κατάλληλο για τον έλεγχο των περιοχών ανόδου (Αρχή 11, Μέθοδος 11.1 του ΕΝ 1504-9)
 • Κατάλληλο σε επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία
 • Κατάλληλο ως γέφυρα πρόσφυσης σε εφαρμογές σκυροδέματος και κονιαμάτων

Sika Viscobond

Το Sika ViscoBond είναι συμπυκνωμένο υγρό πρόσμικτο, σχεδιασμένο για χρήση ως ενισχυτικό πρόσφυσης σε τσιμεντοειδή κονιάματα σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές.

Το Sika ViscoBond είναι συμπυκνωμένο υγρό πρόσμικτο, σχεδιασμένο για χρήση ως ενισχυτικό πρόσφυσης σε τσιμεντοειδή κονιάματα σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές. Είναι επίσης σχεδιασμένο για χρήση σε κονίαμα και σκυρόδεμα ως στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής, ενώ παράλληλα προσφέρει αύξηση εφελκυστικών και καμπτικών αντοχών. Είναι πιστοποιημένο βάσει ΕΝ 934-2, Πίνακας 9.

 • Συμπυκνωμένη, υψηλής απόδοσης σύνθεση, βάσης τεχνολογίας Sika ViscoCrete
 • Αυξημένη δύναμη συγκόλλησης – εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε λεία υποστρώματα
 • Μειωμένη απορροφητικότητα
 • Σημαντικά αυξημένη εργασιμότητα
 • Μειωμένες ρηγματώσεις
 • Αυξημένη αντοχή σε παγοπληξία
 • Αυξημένες αντοχές, ελαστικότητα και αδιαπερατότητα
 • Βελτιώνει τη χημική αντοχή των κονιαμάτων και του σκυροδέματος
 • 4 δράσεις σε 1 προϊόν: Ενισχυτικό πρόσφυσης – στεγανοποιητικό μάζας (φέρει σήμανση CE) – ρευστοποιητής – βελτιωτικό αντοχών.
 • Ως στρώση πρόσφυσης- αριάνι πριν την τοποθέτηση της κυρίως στρώσης κονιαμάτων και επιχρισμάτων
 • Για παραγωγή στεγανών επιχρισμάτων και επικαλύψεων με αυξημένη πρόσφυση και λιγότερες ρηγματώσεις (επίσης κατάλληλο για κονιάματα γύψου και ασβέστη)
 • Για υψηλών αντοχών κονιάματα δαπέδων / επικαλύψεων με λιγότερη παραγωγή σκόνης και υψηλή αντοχή σε υδατοαπορρόφηση και τριβή
 • Για κονιάματα σε αρμούς τοιχοποιίας
 • Για κονιάματα επισκευών, γεμισμάτων και αναδιαμορφώσεων διατομών

SikaWrap – Anchor G

Το SikaWrap Anchor G αποτελείται από ίνες υάλου μονής διεύθυνσης και περιβάλλεται από ένα ελαστικό περίβλημα. Το περίβλημα αφαιρείται στο εργοτάξιο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η βεντάλια νημάτων που απαιτείται για την επίτευξη δομητικής αγκύρωσης υφασμάτων και πλακών ΙΩΠ για την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας και σκυροδέματος.

Το SikaWrap Anchor G αποτελείται  από  ίνες  υάλου  μονής  διεύθυνσης και περιβάλλεται από ένα ελαστικό περίβλημα. Το περίβλημα αφαιρείται στο εργοτάξιο έτσι ώστε να δημιουργηθεί η βεντάλια νημάτων που απαιτείται για την επίτευξη  δομητικής αγκύρωσης  υφασμάτων  και πλακών ΙΩΠ για  την  ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας και σκυροδέματος.

 • Ίνες υάλου – δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης
 • Εξαιρετικά ελαφρύ και εύκολο στην εφαρμογή
 • Υψηλής ανθεκτικότητας
 • Υψηλής χημικής αντοχής
 • Δεν απαιτείται προσωρινή μηχανική στήριξη
 • Αγκύρωση και ένωση υφασμάτων και πλακών ΙΩΠ
 • Αγκύρωση και ένωση υφασμάτων και πλακών ΙΩΠ σε στοιχεία σκυροδέματος ή σε φέρουσες τοιχοποιίες

SikaWrap – 350G Grid

Το SikaWrap – 350G Grid είναι υαλόπλεγμα, με αντι-αλκαλική επικάλυψη SBR, το οποίο εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το τσιμεντοειδές κονίαμα SikaTop Mur – 321 για την ενίσχυση τοιχοποιίων και τουβλοδομών ή στοιχείων σκυροδέματος.

Το SikaWrap – 350G Grid είναι υαλόπλεγμα, με αντι-αλκαλική επικάλυψη SBR, το οποίο εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το τσιμεντοειδές κονίαμα SikaTop Mur – 321 για την ενίσχυση τοιχοποιίων και τουβλοδομών ή στοιχείων σκυροδέματος.

 • Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
 • Ανθίσταται στη διάβρωση (σε σύγκριση με το παραδοσιακό πλέγμα)
 • Ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον του τσιμέντου (επικάλυψη με SBR)

Το SikaWrap – 350G Grid χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το τσιμεντοειδές κονίαμα SikaTop Mur – 321 για:

 • Ενίσχυση τουβλοδομών και πέτρινων τοιχοποιιών
 • Σταθεροποίηση μη συνεκτικών τοιχοποιιών
 • Σύνδεση στοιχείων σκυροδέματος με φέρουσες τοιχοποιίες
 • Αυξάνει της αντοχής της τοιχοποιίας στην περίπτωση ανάπτυξης οριζόντιων φορτίων (π.χ. σεισμική δραστηριότητα)