ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Για τη σωστή λειτουργία και ανθεκτικότητα του κελύφους του κτιρίου, η σφράγιση αρμών είναι ουσιώδους σημασίας, παρά το ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα ολόκληρης της κατασκευής. Ο σκοπός της σφράγισης αρμών είναι η αποτροπή της διείσδυσης βλαπτικών ουσιών (αέρα, νερό, χημικά, καπνός, κ.α.), ενώ παρέχεται επίσης θερμομόνωση και ηχομόνωση, αποτρέποντας έτσι απρόβλεπτες βλάβες που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλα κόστη επισκευής.

Σας έχουμε την λύση

Δείτε τα προϊόντα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Η έννοια της συγκόλλησης περιλαμβάνει λύσεις για προσαρμογή στοιχείων σε υποστρώματα διαφόρων τύπων, όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα, κ.α. χρησιμοποιώντας συγκολλητικά μέσα. Η συγκόλληση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Άκαμπτη & Ελαστική Συγκόλληση. Βασική διαφορά τους είναι ότι κατά την Άκαμπτη Συγκόλληση, το τελικά προσαρμοσμένο στοιχείο πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, ενώ κατά την Ελαστική Συγκόλληση επιτρέπονται οι παραμορφώσεις των επί μέρους στοιχείων λόγω μετακινήσεων, θερμικών παραμορφώσεων, κ.τ.λ. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των τεχνολογιών είναι ότι αποφεύγεται η χρήση συμβατικών τεχνικών σταθεροποίησης, όπως το βίδωμα, η ηλεκτροσυγκόλληση, κ.α. οι οποίες επιβάλλουν χρήση επιπλέον εξοπλισμού, αλλά εγκυμονούν και κινδύνους σε μελλοντικό χρόνο.

Σας έχουμε την λύση

Η Ελαστική Συγκόλληση είναι μια μοντέρνα τεχνική προσαρμογή για συγκόλληση όμοιων και ανόμοιων υποστρωμάτων και υλικών διαφορετικής φύσης. Προσφέρει απεριόριστη δυνατότητα στο σχεδιασμό, καθώς τα υλικά αυτά παραμένουν μόνιμα ελαστικά και μπορούν να παραλάβουν τις συχνές μετακινήσεις και παραμορφώσεις λόγω εφελκυσμού και θλίψης, οι οποίες προκαλούνται λόγω εναλλαγών θερμοκρασίας, δονήσεων, κρούσεων, κ.α. Τα ελαστικά συγκολλητικά της Sika είναι εύκολα στη χρήση και απαιτούν ελάχιστο εξοπλισμό για την εφαρμογή τους.

Δείτε τα προϊόντα