Μονωτικά Υλικά

Μονωτικά υλικά θεωρούνται όλα τα θερμομονωτικά υλικά και όλα τα υλικά που απαρτίζουν συστήματα εσωτερικής ή εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων ή δωμάτων.Τα μονωτικά υλικά στα κτίρια υπό κατασκευή προδιαγράφονται από την ενεργειακή μελέτη του μηχανικού που έχει την επίβλεψη του έργου και σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Τα μονωτικά υλικά στα ήδη υπάρχοντα κτίρια επιλέγονται ανάλογα με την θερμική άνεση που θέλουν να επιτύχουν οι ένοικοι. Τα μονωτικά υλικά ή θερμομονωτικά υλικά που πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για τη μόνωση ενός χώρου, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και η εφαρμογή τους να είναι η καλύτερη δυνατή για να αντέχει στο χρόνο.

Μία μόνωση που γίνεται με χαμηλής ποιότητας ή με μικρού πάχους μονωτικά υλικά ή θερμομονωτικά υλικά, συχνά εμφανίζει προβλήματα μετά την εφαρμογή. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μονωτικά υλικά που δεν είναι κατάλληλα, επηρεάζουν τη συνολική μόνωση και στεγάνοποίηση του χώρου σας, κάνοντάς τον έτσι ευάλωτο στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις υγρασίες (μούχλα, μαυρίλα κ.α.).

Συνεργάτες & Προμηθευτές