Προϊόντα

Fibran Εξηλασμένη δωμάτων

Το προϊόν FIBRANxps 300-L, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε λεία επιφάνεια και διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου L, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών. Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.

Το προϊόν FIBRANxps 300-L, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε λεία επιφάνεια και διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου L, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών. Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.

Περιβαλλοντική προστασία:

 • Τα προϊόντα FIBRANxps παράγονται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα
 • 100% ανακυκλώσιµο
 • Διαστάσεις πλάκας 100 x 50 cm
 • Θερµοµόνωση αντεστραµµένου δώµατος
 • Θερµοµόνωση υφιστάµενου δώµατος µε το σύστηµα του αντεστραµµένου δώµατος
 • Θερµοµόνωση συµβατικού δώµατος
 • Θερµοµόνωση φυτεµένου δώµατος
 • Θερµοµόνωση δαπέδου κατοικίας
 • Θερµοµόνωση δαπέδου υπογείου
 • Θερµοµόνωση δαπέδου µε ενδοδαπέδια θέρµανση
 • Θερµοµόνωση αναρτηµένης όψης
 • Θερµοµόνωση και στεγάνωση υπόγειων τοιχίων
 • Θερµοµόνωση πλακών θεµελίωσης
 • Θερµοµόνωση ψυκτικών θαλάµων
 • Θερµοµόνωση έργων οδοποιίας (γέφυρες, αυτοκινητόδροµοι, σιδηροδροµικές γραµµές)
 • Θερµοµόνωση πισίνων

Fibran Εξηλασμένη θερμομόνωσης

Το προϊόν FIBRANxps ETICS GF, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε τραχιά (γκοφρέ) επιφάνεια για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών. Έχει διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου I, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών.

Το προϊόν FIBRANxps ETICS GF, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε τραχιά (γκοφρέ) επιφάνεια για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών. Έχει διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου I, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών.

 • Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.

Περιβαλλοντική προστασία:

 • Τα προϊόντα FIBRANxps παράγονται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα
 • 100% ανακυκλώσιµο
 • Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών
 • Θερµοµόνωση αναρτηµένης εξωτερικής τοιχοποιίας
 • Θερµοµόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας (ETICS)
 • Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος
 • Θερµοµόνωση εσωτερικής τοιχοποιίας (εµφανές σκυρόδεµα)
 • Θερµοµόνωση πλίνθων πρόσοψης ως βάση για την συγκόλληση τεχνιτών και φυσικών λίθων, κεραµικών υλικών
 • Θερµοµόνωση των προκατασκευασµένων στοιχείων
 • Θερµοµόνωση των προκατασκευασµένων στοιχείων προσόψεων τύπου sandwich
 • Θερµοµόνωση θερµογεφυρών
 • Θερµοµόνωση εσωτερικά σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

Fibran Εξηλασμένη ξυλοτύπου

Το προϊόν FIBRANxps ETICS BT, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε επιφάνεια ραµποτέ µε διαµήκεις αυλακώσεις για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών, µε πλευρική διαµόρφωση τύπου LΙ, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών. Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.

Το προϊόν FIBRANxps ETICS BT, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε επιφάνεια ραµποτέ µε διαµήκεις αυλακώσεις για την καλύτερη εφαρµογή κονιαµάτων και συγκολλητικών ουσιών, µε πλευρική διαµόρφωση τύπου LΙ, για την αποτροπή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών. Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.

Περιβαλλοντική προστασία:

 • Τα προϊόντα FIBRANxps παράγονται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα
 • 100% ανακυκλώσιµο
 • Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών
 • Θερµοµόνωση αναρτηµένης εξωτερικής τοιχοποιίας
 • Θερµοµόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας (ETICS)
 • Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος
 • Θερµοµόνωση εσωτερικής τοιχοποιίας (εµφανές σκυρόδεµα)
 • Θερµοµόνωση πλίνθων πρόσοψης ως βάση για την συγκόλληση τεχνιτών και φυσικών λίθων, κεραµικών υλικών
 • Θερµοµόνωση των προκατασκευασµένων στοιχείων προσόψεων τύπου sandwich
 • Θερµοµόνωση θερµογεφυρών
 • Θερµοµόνωση εσωτερικά σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο

Fibran Εξηλασμένη τοιχοποιίας

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε λεία επιφάνεια και διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου LI, για την αποφυγή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών. Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO, είναι µια θερµοµονωτική πλάκα από εξηλασµένη πολυστερίνη, µε λεία επιφάνεια και διαµόρφωση πλευρικών ακµών τύπου LI, για την αποφυγή δηµιουργίας θερµικών γεφυρών. Η θερµοµόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον µε υγρασία ή υπό υψηλά µηχανικά φορτία.

Περιβαλλοντική προστασία:

 • Τα προϊόντα FIBRANxps παράγονται µε φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά µέσα
 • 100% ανακυκλώσιµο
 • Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών
 • Θερµοµόνωση αναρτηµένης όψης
 • Θερµοµόνωση τοιχοποιίας (εσωτερικά και εξωτερικά)