Προϊόντα

Ορυκτοβάμβακας Classic 040

Ρολό Φυσικού Ορυκτοβάμβακα Classic 040 με ECOSE Technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,040 W/mK.

Ρολό Φυσικού Ορυκτοβάμβακα Classic 040 με ECOSE Technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,040 W/mK.

 • Πάχος 50 mm

Ορυκτοβάμβακας TI 312 RA

Μονωτικό ρολό φυσικού ορυκτοβάμβακα με επικάλυψη φύλλου ενισχυμένου αλουμινίου και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,040 W/mK.

Μονωτικό ρολό φυσικού ορυκτοβάμβακα με επικάλυψη φύλλου ενισχυμένου αλουμινίου και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,040 W/mK.

 • Πάχος 50mm

Ορυκτοβάμβακας ISOVER SONUS 4+45mm

O Isover 4+ είναι ο νέος ορυκτοβάμβακας από την Isover Saint -Gobain που είναι ιδανικός για Συστήματα Δόμησης & Μόνωσης.

Μονωτικό  φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,038 W/mK
Αντίσταση στην φωτιά (ΕΝ 13501-1) Euroclass A1

Οικολογικός ορυκτοβάμβακας πάχους 45mm (14,28 m2 / δέμα), Διαστάσεων 1400mm x 600mm

Διατίθεται σε δέμα: 14,28m2

Ορυκτοβάμβακας TP 138

Μονωτική πλάκα φυσικού ορυκτοβάμβακα TP 138 με ECOSE Technology για διπλής τοιχοποιίας πλινθοδομής και χωρίσματα ξηράς δόμησης  με ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,032 κατά το πρώτυπο ΕΝ 12667.

Μονωτική πλάκα φυσικού ορυκτοβάμβακα TP 138 με ECOSE Technology για διπλής τοιχοποιίας πλινθοδομής και χωρίσματα ξηράς δόμησης  με ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,032 κατά το πρώτυπο ΕΝ 12667.

 • Πάχος 50 mm

Ορυκτοβάμβακας Ultracoustic P

Μονωτική πλάκα ορυκτοβάμβακα Ultracoustic P  για χωρίσματα και τοιχοποιίες, με ECOSE Technology, διαστάστεων 1200x600mm και συντελεστή λ=0,037 κατά το πρώτυπο ΕΝ 12667.

Μονωτική πλάκα ορυκτοβάμβακα Ultracoustic P  για χωρίσματα και τοιχοποιίες, με ECOSE Technology, διαστάστεων 1200x600mm και συντελεστή λ=0,037 κατά το πρώτυπο ΕΝ 12667.

 • Πάχος 45 mm

Ορυκτοβάμβακας Ultracoustic Ρολό

Ρολά Φυσικού Ορυκτοβάμβακα Ultracoustic ρολό για την ξηρά δόμηση με υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,037 W/mK.
Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα Α1.

Ρολά Φυσικού Ορυκτοβάμβακα Ultracoustic ρολό για την ξηρά δόμηση με υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,037 W/mK.
Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα Α1.

 • Πάχος 50 mm

Πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-001

Οι πλάκες FIBRANgeo Β-001 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν που προέρχεται από πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Οι πλάκες FIBRANgeo έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανείς, οι ιδιότητες τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων.

Οι πλάκες FIBRANgeo Β-001 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν που προέρχεται από πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Οι πλάκες FIBRANgeo έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανείς, οι ιδιότητες τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων.

 • Πάχος θερμομονωτικού: 20/30/40/50/60/70/80/100/120 mm
 • Μήκος: 1200 mm
 • Πλάτος: 600 mm
 • Σε κεκλιμένη στέγη
 • Συστήματα ξηράς δόμησης
 • Τοιχοποιϊες
 • Σε γέμισμα δαπέδων μεταξύ καδρονιών ή κοιλοδοκών

Πετροβάμβακας Chimenea

Μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με αλουμίνιο, ειδική για τζάκια.Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ: 0.035 W/mK. Ακαυστότητα: άκαυστο,κατηγορία Α1.

Μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με αλουμίνιο, ειδική για τζάκια.Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ: 0.035 W/mK. Ακαυστότητα: άκαυστο,κατηγορία Α1.Τοποθετείται με την πλευρά του αλουμινίου προς την εστία. Η μόνωση ενεργειακών τζακιών με πετροβάμβακα με αλουμίνιο αυξάνει σημαντικά την απόδοση του τζακιού, οδηγώντας την παραγόμενη ενέργεια εκεί που είναι επιθυμητή και προστατεύει τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τον εξωτερικό τοίχο του τζακιού.Η τοποθέτηση του πετροβάμβακα τζακιών Chimenea S πρέπει να γίνεται σε απόσταση από την εστία του ενεργειακού τζακιού η οποία ορίζεται από τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή τζακιού.

Τομείς εφαρμογής μόνωσης
Θερμομόνωση και πυροπροστασία:

 • Σε ενεργειακά τζάκια και εστίες κάθε τύπου
 • Σε άλλες εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών

Πετροβάμβακας Ρολό FIBRANgeo R-050 AX

Το µονωτικό ρολό FIBRANgeo R-050 AX είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν που προέρχεται από πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης.

Το µονωτικό ρολό FIBRANgeo R-050 AX είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν που προέρχεται από πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Τα µονωτικά ρολά FIBRANgeo έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητες τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων και έχουν επικάλυψη αλουμινόχατρου από την μία πλευρά.

 • Πάχος θερμομονωτικού: 30/50 mm
 • Μήκος: 6000 mm
 • Πλάτος: 1000 mm
 • Σε μεταλλικό δώμα εσωτερικά
 • Σε κεκλιμένη στέγη
 • Σε γέμισμα δαπέδου μεταξύ καδρονιών ή κοιλοδοκών