ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όλες οι κατασκευές εκτίθενται όλο και συχνότερα σε έντονες καταπονήσεις λόγω της παρουσίας υγρασίας και της μόνιμης επαφής τους με το νερό. Η υγρασία αποτελεί έναν από τους πιο διαβρωτικούς παράγοντες των κτιριακών κατασκευών. Η φθοροποιός δράση της υγρασίας οδηγεί σταδιακά στην πρόκληση κατασκευαστικών αστοχιών αλλά και δυσάρεστων λειτουργικών καταστάσεων που επηρεάζουν αρνητικά το μικρόκλιμα στους εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, η εκτεταμένη προσβολή των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής από την υγρασία συντείνει στην ανάπτυξη επιβλαβών μικροοργανισμών επηρεάζοντας την υγεία των χρηστών.

Η στεγανοποιητική προστασία ενός κτιρίου αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στον σχεδιασμό και την κατασκευή που ρυθμίζει σε υψηλό βαθμό την αντοχή του κτιρίου στο χρόνο καθώς και τη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος στο εσωτερικό του. Η σωστή στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών, κατασκευών συγκράτησης νερού, έργων υποδομής και κατασκευαστικών λεπτομερειών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστό σχεδιασμό, κατάλληλη επιλογή υλικών και επιπλέον με επαγγελματίες εφαρμοστές και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο.

Η Αυγέρης - Δόμηση και Διακόσμηση σας υποστηρίζει επί τόπου στο έργο προσφέροντάς σας :

  • Ευρύ φάσμα εξατομικευμένων λύσεων
  • Ανάλυση διαρροών σε υφιστάμενες κατασκευές
  • Συμβουλευτική σε θέματα προδιαγραφών και διαμόρφωσης λεπτομερειών
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής και υποστήριξη επί τόπου στο έργο
  • Αποδεδειγμένης ποιότητας συστήματα ελέγχου

Σας έχουμε την λύση

Δείτε τα προϊόντα