Sika drain s

Το Sika® Drain S είναι φύλλο από σκληρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), κατάλληλα διαμορφωμένο για την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών.

Η Sika Drain S είναι φύλλο από σκληρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), κατάλληλα διαμορφωμένο για την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών.

•    Μεγάλη αντίσταση σε χημική προσβολή
•    Αντίσταση σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων
•    Ιδιαίτερα οικονομική λύση
•    Ευκολία εφαρμογής
•    Μεγάλη μηχανική αντοχή

Η Sika Drain S διαμορφώνει ένα κενό μεταξύ του οικοδομικού στοιχείου και της επίχωσης, διευκολύνοντας την κυκλοφορία του αέρα, νερού και των υδρατμών και ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας της στεγανοποίησης.

Λόγω των εξαιρετικών αντοχών της προστατεύει τη στεγανοποίηση από μηχανικές καταπονήσεις και τραυματισμό κατά τη διαδικασία των επιχωματώσεων.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ
Φύλλα σε ρολά.
Επιφάνεια: επίπεδη με εξάρσεις κωνοειδούς μορφής
Πάχος μεμβράνης: 0.4 mm
Πάχος προϊόντος : 7.5 mm
Χρώμα: Καφέ

Η Sika Drain S χρησιμοποιείται ως φύλλο προστασίας συστημάτων στεγανοποίησης και για την διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών σε υπόγεια έργα όπως κήπους, τοιχία αντιστήριξης, βάθρα γεφυρών κτλ. Επίσης ως προστασία συστημάτων στεγανοποίησης σε σήραγγες, φυτεμένα δώματα, ζαρντινιέρες, κτλ.

Sika igolatex

Το Igolatex είναι ένα ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης, ενισχυμένο με πολυμερή και ειδικά πρόσθετα.

Το Igolatex είναι ένα ελαστικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης, ενισχυμένο με πολυμερή και ειδικά πρόσθετα.

•    Εύκολο στην εφαρμογή
•    Οικονομικό
•    Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
•    Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία, αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα
•    Ανθεκτικό σε εδαφικά – ριζικά οξέα
•    Δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών
•    Άφλεκτο και άοσμο υλικό
•    Μη τοξικό

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ
Γαλάκτωμα σε μορφή πολτού, σκούρο καφέ – μαύρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18 kg δοχείο
220 kg βαρέλια

Οι ιδιότητές του το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές στεγανοποίησης τμημάτων όπως είναι οι εξής:
•    Θεμελιώσεις
•    Τοίχοι αντιστήριξης και αποστραγγιστική τοίχοι
•    Δάπεδα
•    Επισκευές δωμάτων
•    Προστασία συλλεκτήρων κλπ.
•    Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα κλπ.
•    Ως στρώση φράγματος υδρατμών σε επίπεδα και κεκλιμένα δώματα και στέγες.

Sika igolflex p01s

Το Sika Igolflex-P01S είναι ένα ενός συστατικού, ασφαλτικό βερνίκι & αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες και για προστασία κατασκευών από μέταλλο και σκυρόδεμα.

Το Sika Igolflex-P01S είναι ένα ενός συστατικού, ασφαλτικό βερνίκι & αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες και για προστασία κατασκευών από μέταλλο και σκυρόδεμα.

•    Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ανάερο ψεκασμό
•    Διατίθεται έτοιμο προς χρήση
•    Πολύ καλή δυνατότητα διείσδυσης σε τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώματα
•    Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ξύλινες επιφάνειες

ΕΜΦΑΝΙΣΗ / ΧΡΩΜΑ
Υγρό, μαύρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23 kg μεταλλικό δοχείο

•    Βελτιωτικό πρόσφυσης για ασφαλτικές μεμβράνες
•    Προστασία κατασκευών από μέταλλο ή σκυρόδεμα

Sika® Monoseal 101 G & W

Το Sika® Monoseal 101 G & W είναι ένα μίγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμιγνύεται με νερό σχηματίζοντας μία πάστα με οσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα.

Το Sika Monoseal 101 G & W είναι ένα μίγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμιγνύεται με νερό σχηματίζοντας μία πάστα με οσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα.

Το Sika Monoseal 101 G & W παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Αποτελεσματική, οικονομική στεγανοποίηση σε υφιστάμενες κατασκευές
 • Απλό, εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα
 • Ανθεκτικό σε πιέσεις που αναπτύσσονται από ανερχόμενη στάθμη υπόγειου ορίζοντα ή από υπόγεια λιμνάζοντα νερά
 • Εγκεκριμένο – πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερόΕμφάνιση / Χρώμα
  Σκόνη (τσιμέντο), σε λευκό και γκρι

Με το Sika Monoseal 101 G & W επιτυγχάνεται ανθεκτική στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και άλλα δομικά υποστρώματα διαμόρφωσης τοίχων αντιστήριξης.Κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων υγρασίας και διεισδύσεων χαμηλής ως μεσαίας αρνητικής πίεσης, καθώς και για την στεγανοποίηση και αντιμετώπιση θετικών πιέσεων νερού.

Συνήθως χρησιμοποιείται σε:

 • Κελάρια και χώρους υπογείων
 • Φρεάτια ανελκυστήρων
 • Τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους
 • Τάφρους και ορύγματα
 • Δεξαμενές και στέρνες

Sika swell pr

Τα SikaSwell P-2005 M / P-2507 HM Profile είναι έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές που διογκώνονται σε επαφή με νερό και θαλασσινό νερό.

Τα SikaSwell P-2005 M / P-2507 HM Profile είναι έτοιμες προδιαμορφωμένες διατομές που διογκώνονται σε επαφή με νερό και θαλασσινό νερό.

•    Εύκολα στην εφαρμογή
•    Εφαρμογή επί διαφόρων υποστρωμάτων
•    Διαθέτουν στρώση προστασίας για την αποφυγή πρόωρης διόγκωσης
•    Πολύ οικονομικά
•    Διόγκωση σε επαφή με νερό και θαλασσινό νερό
•    Μεγάλη ανθεκτικότητα σε νερό και σε αλμυρό ή υφάλμυρο νερό (θαλασσινό νερό)
•    Δεν απαιτείται χρόνος σκλήρυνσης
•    Δεν απαιτείται θερμοσυγκόλληση
•    Προσαρμογή σε διάφορες λεπτομέρειες της κατασκευής

Για σφράγιση – στεγανοποίηση:
•    Κατασκευαστικών αρμών
•    Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων ή πλακών δαπέδου
•    Κατασκευαστικών αρμών σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος
•    Κατασκευαστικών αρμών σε τμήματα σηράγγων
•    Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ.
•    Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου σκυροδέματος

Sika swell s2

Το SikaSwell S-2 είναι ένα ενός συστατικού πολυουρεθανικό σφραγιστικό, το οποίο διογκώνεται σε επαφή με το νερό.

Το SikaSwell S-2 είναι ένα ενός συστατικού πολυουρεθανικό σφραγιστικό, το οποίο διογκώνεται σε επαφή με το νερό.

o    Ευκολία εφαρμογής
o    Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
o    Βελτιστοποιημένη διόγκωση, χωρίς να επηρεάζεται το νωπό σκυρόδεμα κατά την ωρίμανση
o    Πολύ οικονομικό
o    Διόγκωση σε επαφή με το νερό
o    Μόνιμα ανθεκτικό στο νερό
o    Προσαρμογή σε διάφορες λεπτομέρειες της κατασκευής

Εμφάνιση / Χρώμα
Κόκκινο οξειδίου

Συσκευασία
600 ml σαλάμια  – 300 ml φύσιγγες

Για σφράγιση – στεγανοποίηση κατασκευών και για στερέωση ειδικών υδροδιογκούμενων διατομών SikaSwell-Profiles ή στεγανοποιητικών συστημάτων σωληνώσεων (SikaFuko Swell 1):

Στεγανοποίηση:
o    Κατασκευαστικών αρμών
o    Διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων ή πλακών δαπέδου
o    Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου και κατασκευαστικούς αρμούς
o    Κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ.

Στερέωση:
o    Συστήματος SikaFuko Swell1
o    Υδροδιογκούμενων διατομών SikaSwell-P Profiles

Sika waterbars

Τα Sika-Waterbars είναι εύκαμπτες, υδροφραγές (αρμοκλείδες) από πλαστικοποιημένο PVC.

Τα Sika-Waterbars είναι εύκαμπτες, υδροφραγές (αρμοκλείδες) από πλαστικοποιημένο PVC. Αποτελούν έτοιμες διατομές συγκεκριμένου τύπου, για σφράγιση – προστασία κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος, όπως για διαμερισματοποίηση σε στεγανολεκάνες. Τα Sika-Waterbars διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις, ανάλογα με τη χρήση.

o    Υψηλής ποιότητας PVC μεγάλης αντοχής στη γήρανση
o    Κατάλληλα για υψηλές υδροστατικές πιέσεις
o    Ευκολία θερμοσυγκόλλησης στο εργοτάξιο
o    Διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις, ανάλογα με τη χρήση τους.

Εμφάνιση / Χρώμα
Γκρι – μαύρο, Κίτρινο, Πράσινο

Συσκευασία
Σε ρολά 10 m, 15 m, 30 m Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος.

Τα Sika-Waterbars χρησιμοποιούνται για προστασία και στεγανοποίηση κατασκευαστικών ή διαστολικών αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος όπως, τοίχους αντιστήριξης νερού, δεξαμενές, υδατόπυργους, φράγματα, κανάλια υπερχείλισης, αρδευτικά κανάλια, πισίνες, δεξαμενές λυμάτων κλπ. Επίσης για την προστασία κατασκευών από νερά υδροφόρου ορίζοντα όπως σε υπόγεια κτιριακών κατασκευών, υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σήραγγες, τοίχους αντιστήριξης σε έργα υπογειοποίησης κλπ.

Sikalastic 152

Το Sikalastic 152 είναι ένα δύο συστατικών, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, με πολύ χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, βάσεως τσιμέντου τροποποιημένου με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκαλικά, που περιέχει λεπτόκοκκα ειδικά επιλεγμένα αδρανή και πρόσθετα για στεγανοποίηση και προστασία υποστρωμάτων σκυροδέματος που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις.

Το Sikalastic 152 είναι ένα δύο συστατικών, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, με πολύ χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, βάσεως τσιμέντου τροποποιημένου με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκαλικά, που περιέχει λεπτόκοκκα ειδικά επιλεγμένα αδρανή και πρόσθετα για στεγανοποίηση και προστασία υποστρωμάτων σκυροδέματος που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις. Το Sikalastic 152 ενδείκνυται για εφαρμογές σε περιβάλλον με υγρασία ή σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

o    Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μόνο προϊόν
o    Αξιόπιστη εφαρμογή ακόμα και σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία
o    Δυνατότητα εφαρμογής σε υποστρώματα με σχετικά χαμηλή υγρασία
o    Ταχεία σκλήρυνση (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες)
o    Εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες
o    Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
o    Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο
o    Υψηλή αντοχή σε παγολυτικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

Χρώμα : Γκρι

Συσκευασία
33 kg συσκευασία: Συστατικό Α (υγρό): 8 kg. Συστατικό Β (σκόνη): 25 kg

o    Προστασία επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του ΕΝ 1504-9: 1: προστασία έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας (επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση).
o    Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών όπως: υπόγεια, δεξαμενές, κολυμβητικές δεξαμενές, σωληνώσεις από σκυρόδεμα, γέφυρες και κανάλια.
o    Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους.
o    Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από μικρή αρνητική υδροστατική πίεση τοιχίων και δαπέδων σε υπόγεια.
o    Στεγανοποίηση σε εξώστες με υπόστρωμα σκυρόδεμα ή παλαιά πλακάκια.
o    Στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων στα καιρικά φαινόμενα.
o    Προστατευτική, εύκαμπτη, έναντι της ενανθράκωσης επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτές έχουν φθαρεί από την πλαστική και την υδραυλική συρρίκνωση.
o    Εύκαμπτη επίστρωση σε υποστρώματα από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις.

Sikalastic 1k

Το SikaLastic 1K είναι ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης.

Το SikaLastic 1K είναι ένα ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο κονίαμα βάσεως τσιμέντου τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή ανθεκτικά σε αλκάλια. Περιέχει επίσης λεπτόκοκκα ειδικά επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα στεγανοποίησης, σχηματίζοντας ένα εύκαμπτο κονίαμα που είναι ιδανικό για επιφάνειες που υπόκεινται σε καμπτικές τάσεις. Το SikaLastic® -1K είναι κατάλληλο για εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα.

•    Προστασία επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του ΕΝ 1504-9: 1: προστασία έναντι διεισδύσεων (επίστρωση), 2: έλεγχος υγρασίας (επίστρωση), 8: αύξηση ειδικής αντίστασης (επίστρωση
•    Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό
•    Στεγανή προστασία κατασκευών σκυροδέματος όπως δεξαμενές, σωληνώσεις κλπ.
•    Εξωτερική στεγανοποίηση τοιχίων που θα επιχωματωθούν
•    Εσωτερική στεγανοποίηση τοιχίων και δαπέδων π.χ. σε υπόγεια
•    Στεγανοποίηση σε βεράντες και μπαλκόνια πάνω σε σκυρόδεμα ή κατάλληλα προετοιμασμένα πλακάκια
•    Στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος